برگزیده

سمینار صدمین سال انقلاب اکتبر

به مناسبت صدمین سال انقلاب اکتبر جمع ما، «جمعی از کمونیست‌ها – فرانکفورت» سمیناری را در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار کرد. پیش از آن نیز ما برنامه‌های گوناگونی را تدارک دیده و اجرا کرده‌ بودیم. اما مهم برای ما به عنوان یک جمع این بود و هست که هر چه فشرده‌تر به موضوعاتی بپردازیم که به خواست و نیاز مشترکمان در حد امکان پاسخ راهگشاتری بدهد. نگاه ما را به جهان دیدگاه طبقاتی، و چشم انداز همچنانی ما را انقلاب و کمونیسم تعریف می‌کند.
پاسخ به شرایط امروز جهان سرمایه داری و بررسی وضعیت طبقه‌ی کارگر در شرایط پسااکتبر و در صد سالگی آن، از مهمترین دغدغه‌های فکری ما بوده است. از این رو تصمیم گرفتیم که آن را خارج از جمع کوچک خود و با کسانی درگیر با این موضوعات در میان گذاشته و با آنان به همفکری بپردازیم.
حاصل برنامه‌ریزی ما، دعوت و درخواست همیاری از رفقایی بود، برای طرح بحث در سمیناری در جهت همفکری و دیالوگی فراگیرتر.
از میان رفقای دعوت شده، وحید تقوی (از پروژه‌ی «کاوشگر»)، حبیب ساعی (از جمع «اندیشه و پیکار») و بهروز دانشور (از جمع خودمان)، مسئولیت ارائه‌ی بحث‌ها را در این سمینار پذیرفتند.
ابتدا منوچهر دوستی در سخنی کوتاه به عنوان پیش درآمد سمینار، تأکید کرد که جمع رفیقانه‌‌ی ما برای پرداختن به توقع و نیاز برنیامد‌ه‌ای گرد هم آمده است.
پس از آن وحید تقوی به معرفیِ کتاب اسکار آنوایلر تحت عنوان «سوویت‌ها: شوراهای کارگران، سربازان و دهقانان روسیه» پرداخت و مختصری از کتاب را که او در حال ترجمه‌ی آن به فارسی است، پیش از انتشار با ما در میان گذاشت.
حبیب ساعی با نگاهی به سابقه‌ی معضل شدن انقلاب اکتبر در جنبش چپ، به این بحث پرداخت که اکنون باید از ورای صدسال تحول، به فرآیند مبارزه طبقات به نحو دیگری نگریست.
بهروز دانشور با بررسی جایگاه انقلاب اکتبر در متن خیزش‌ها و انقلابات جهانیِ ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۱، به امکان و فرصت تاریخی که در آن دوره، برای تحولی کمونیستی فراهم شده بود، پرداخت، و این پرسش را مطرح کرد که با توجه به‌ تحول مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر درصد سال گذشته، ما اکنون کجا ایستاده ایم؟
سمینار بعد از دور نخستِ ارائه‌ی بحث از طرف سخنرانان، به دیالوگ مشترک و همه‌جانبه‌ی همه‌ی شرکت‌کنندگان گذر کرد، که گستردگی آن در سمینار بسیار برجسته‌ و امیدبخش بود.
ما در این‌جا، سخن «اشاره‌ای به عنوان پیش‌درآمد سمینار» و سه گفتاری را که به صورتی کتبی – با توجه به پرسش‌ها و نظرات مطرح‌شده در سمینار – تکمیل شده اند، می‌آوریم و آن‌ها را مشخصاً به عنوان موضوعاتی برای بحث در میان می‌گذاریم. و در عین حال در نظر داریم، در صورت یاریِ دیگر رفقای شرکت کننده، نظرات آنان را نیز در آینده به تدریج منتشر کنیم. همچنین امیدواریم که خوانندگان این وبلاگ با نظر و بحث خود ما را در این همفکری یاری رسانند.
اشاره‌ای به عنوان پیش‌درآمد سمینار اکتبر ۲۰۱۷
معرفیِ کتاب «سوویت‌ها: شوراهای کارگران، سربازان و دهقانان روسیه» (وحید تقوی)
به بهانۀ اکتبر (حبیب ساعی)
مساله‌ی انقلاب و جایگاه اکتبر (بهروز دانشور)

جمعی از کمونیست‌ها – فرانکفورت

معرفی کتاب تأملاتی در باره خارج از محدوده

 توسط نویسنده‌ی کتاب: محمد غزنویان

روز ۱۲ فوریه در اکسس فرانکفورت

کتاب «تاملاتی درباره‌ی خارج از محدوده» اثری است پژوهشی و انتقادی پیرامون مطالعات اقتصادی و اجتماعی سازمان‌های چریک‌های فدایی خلق ایران و مجاهدین/ پیکار. نگارنده بر اساس تجربه‌ی کار پژوهشی در مناطق تهیدست نشین تهران که عموماً در انحصار شهرداری و بورژوازی مستغلات قرارگرفته است، در پی طرح پرسش‌هایی است پیرامون چرایی بازتولید حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها و چرایی عدول نکردن پژوهش‌های جامعه‌شناسانه از سطح رمانتیسیسم فقر. نگارنده در این مسیر و پس از مطالعه برخی از آثار پژوهشی برجای‌مانده از سازمان‌های چپ‌گرای پیش از انقلاب سال پنجاه هفت، به اهمیت خارج از محدوده‌های شهری و محلات تهیدست نشین نزد این سازمان‌ها پی می برد. در این آثار که می‌توان از آن‌ها به‌مثابه‌ی پایه‌گذاری مطالعات اجتماعی رادیکال و شکلی از پژوهش‌های شهری مستقل از آکادمی یادکرد تلاش‌های جدی برای گذار از مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک به چشم می‌خورد و نشانگانی از اهتمام جدی این سازمان‌ها برای سازمان‌دهی تلاش‌های خودانگیخته‌ی محلی در برابر زمین‌خواری، سلب مالکیت و محروم‌سازی از حق به شهر.
از اینجاست که می‌توان متوجه یک گسست عظیم میان تجربه‌ی مبارزه شهری و سازمان‌دهی تهیدستان میان دو نسل از چپ‌گرایان شد و نیز به تلاش‌های هدفمند حاکمیت جمهوری اسلامی و روشنفکران ارگانیک خرده‌بورژوازی برای تحریف و سانسور کنش‌های نظری چپ‌گرایان و نیز تقلیل آن به تقدیس اسلحه دقیق شد.
در این دفتر سعی شده است تا در کمترین اضافه گویی و پرهیز از کتاب سازی و با رعایت اختصار، به ریشه‌یابی مطالعات شهری و روستایی تا نیمه‌ی دوم دهه‌ی چهل شمسی پرداخته شود و با رویکردی انتقادی برخی مطالعات شهری موجود مورد بررسی قرار گیرد.
این دفتر در پایان نسبت به اهمیت گسست تاریخی پیش‌گفته و تبدیل سازمان‌های مردم‌نهاد داخل کشور به بازوهای اجرایی شهرداری هشدار می دهد و به سکه‌ی رایج شدن خیریه گری به‌جای تغییر بنیادین در حق به شهر می‌پردازد.

http://praxies.org/?p=5582

 

معرفی و خواندن بخش‌هایی از کتاب  تاريخ كمون پاريس۱۸۷۱

 تاریخ كمون پاريس۱۸۷۱

 نوشته‌ی: ليساگاره

ترجمه: بيژن هيرمن پور

 


روز دوم نوامبر در اکسس